Dom spokojnej starości

dom spokojnej starości …..

  • lokalizacja: Siamoszyce
  • architekci: Anna Lebiocka, Andrzej łopacz
  • inwestor: PW Pasek
  • powierzchnia: 4000 m²
  • projekt: 2010
  • realizacja:  projekt koncepcyjny

widok na ogólny zarys zespołu brył domu spokojnej starości.  modułowy układ miał umożliwoać etapowanie inwestycji.

układ funkcjonalno – użytkowy ; gabinety lekarskie i pielęgniarskie, stołówka, sale telewizyjne, sala gier, blok fizjoterapii z basenem

oraz moduły z pokojami pensjonariuszy. Każdy blok ma przypisany kawałek terenu zielonego.  Cały kompleks mieści się na lokalnym

wzniesieniu , częściowo został zagłębiony w gruncie celem ograniczenia strat ciepła i ograniczenia ingerencji kubatury w krajobraz.